Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy ze wszystkich środowisk łyżwiarstwa figurowego w Polsce ! (26.06.2017)

Jak zapewne już wiecie, w sobotnich wyborach zostałem wybrany prezesem PZŁF, a wraz ze mną nowy zarząd w skład którego wchodzi 13 osób z całego kraju. W związku z tym chciałbym podziękować wszystkim, którzy zaufali mi i wspierali mą kandydaturę w różny sposób, nie tylko poprzez bezpośrednie oddanie głosu. Jednocześnie chciałbym uspokoić tych, którzy są pełni obaw i z dużą rezerwą podchodzą do moich planów i wizji kierowania związkiem. Nic złego Was nie czeka, jeśli tylko zechcecie przyłączyć się do pracy nad udoskonalaniem, poprawianiem, usprawnianiem naszego związku.

Pragnę jasno Państwu zakomunikować, że nadszedł czas nowego etapu w funkcjonowaniu łyżwiarstwa figurowego w Polsce. Ponieważ łyżwiarski świat nam ucieka, musimy (zarząd PZŁF) szybko zabrać się do systematycznej pracy, aby polskie łyżwiarstwo stanęło na nogi. Mam nadzieję, że wspólnie z wszystkimi klubami, środowiskiem sędziów i trenerów, będziemy chcieli zmienić ten stan, dać wiele impulsów rozwoju na płaszczyźnie szkoleniowo-trenerskiej, zawodniczej i organizacyjnej. Chociaż nie mam wątpliwości, że potrzeba na to sporo czasu, od zaraz, od pierwszego dnia po wyborach zabieramy się do pracy.

Chciałbym Wam Drodzy Działacze, Trenerzy, Zawodnicy, Sędziowie obiecać dużą otwartość, przejrzystość i jasne zasady, zadeklarować wiele możliwości współpracy, wymiany poglądów. Transparentne, uczciwe i logiczne zasady funkcjonowania będą stanowić podstawę do zaufania, które od dzisiaj nowy Zarząd PZŁF zaczął odbudowywać. Będziemy zwiększać szanse na sukcesy sportowe naszych łyżwiarzy, głównie dzieci i młodzieży, współdziałać z klubami i trenerami na wszystkich płaszczyznach, dbać o dobry wizerunek polskiego łyżwiarstwa figurowego.

Konkretne działania już zaczynamy realizować o czym poinformujemy w najbliższych dniach. Tymczasem przekazuję Państwu pierwszą z możliwości szybkiego i skutecznego komunikowania się ze mną i zarządem PZŁF, podając swój adres e-mailowy: marek.kaliszek@pfsa.com.pl

Lada dzień uruchomimy inne platformy komunikacji.

Z poważaniem

Marek Kaliszek
Prezes PZŁF