Kim jestem

Nazywam się Marek Kaliszek, mam 55 lat. Od czerwca 2017 przez kilkanaście tygodni byłem prezesem Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego. Wcześniej przez piętnaście lat stałem na czele toruńskiego klubu MKS Axel. Od lat jestem mocno zaangażowany w rozwój polskiego łyżwiarstwa figurowego jako sponsor, działacz, sympatyk.

Z wykształcenia jestem inżynierem chemikiem, po Politechnice Łódzkiej. Kolejno dokształcałem się w kierunkach:

– finanse ubezpieczeń – Studia Podyplomowe w Poznaniu,

– zarządzanie i marketing w Wyższej Szkole Zarządzania przy UMK w Toruniu, Studia Podyplomowe.

Od 22 lat jestem Prezesem w Mentor S.A., to firma brokerska, zatrudniająca dziś 230 pracowników na umowy o pracę oraz około 850 pracowników na umowy-zlecenia.

W latach 2008 – 2016 byłem Kanclerzem Loży BCC w Toruniu, równocześnie pełniąc funkcję Wiceprezesa BCC w Warszawie. Zrezygnowałem, gdyż podjąłem decyzję o pełnym zaangażowaniu w rozwój polskiego łyżwiarstwa figurowego.