Przerwana kadencja (14.03.2018)

Na wniosek Ministerstwa Sportu i Turystyki,  moja kadencja jako Prezesa Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego została właśnie przerwana. Formalnie rzecz ujmując, funkcji publicznej Prezesa PZŁF zostałem pozbawiony z dniem 11 listopada 2017 roku, ale procedura odwoławcza, którą prowadziłem, zakończyła się niepowodzeniem w dniu wczorajszym.

Przyczyna tej niecodziennej sytuacji

Ustawa o zmianie ustawy o sporcie, nałożyła na mnie jako Prezesa PZŁF obowiązek złożenia oświadczenia o współpracy z organami bezpieczeństwa PRL tzw. oświadczenia lustracyjnego. Niestety, pomimo złożenia przeze mnie stosownego oświadczenia  w grudniu 2017 roku, a wcześniej również w 2007 roku, zdaniem urzędników Ministerstwa termin do złożenia oświadczenia nie został zachowany. Wbrew intencji ustawy, która miała wyeliminować z polskich związków sportowych osoby współpracujące z organami bezpieczeństwa PRL, zostałem pozbawiony funkcji z powodu niedochowania terminu, który według mnie nigdy nie został dla mnie wyznaczony, gdyż nie otrzymałem pisma określającego mi termin złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Najbliższa przyszłość

Biorąc pod uwagę fakt, że nigdy nie współpracowałem z organami bezpieczeństwa PRL, co oświadczyłem zarówno w 2007 jak i w 2017 roku, zamierzam w majowym zebraniu wyborczym ponownie ubiegać się o wybór na funkcję prezesa Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego. To oczywista konsekwencja moich dotychczasowych starań o odbudowę polskiego łyżwiarstwa, to również determinacja nie pozwalająca mi zawieść nadziei na lepsze czasy,  jaką pokłada we mnie wiele środowisk sportowych. Uważam, że minione 8 miesięcy  pracy nie może zostać zaprzepaszczone. Fundamenty zbudowane w tym krótkim okresie wysiłkiem wielu osób zaangażowanych w działalność naszego związku, są szansą na rozwój łyżwiarstwa figurowego w Polsce.  Wierzę, że niezrozumiałe proceduralne przesłanki i niejasne przepisy ustawy, nie staną na przeszkodzie dla realizacji rozpoczętych przez nas działań i zmian.

Kierowanie związkiem do wyborów

Jednocześnie pragnę poinformować, że biorąc pod uwagę kończący się sezon i czas przygotowań do nowego sezonu, Zarząd PZŁF zgodnie ze statutem, kierowanie sprawami naszego związku do czasu majowych wyborów powierzył Wice Prezesom PZŁF Agnieszce Dąbrowskiej-Perzyna oraz Magdalenie Tascher.

 

                                                                                              Marek Kaliszek